Linki do serii 100 days of code – Python

Mój Instagram
aktualizowane notatki z nauki
Mój github

Kurs z ktorego się uczę